Kuszálik Péter
Igaz Szó 1953–1962

 

       bibliográfiák   » Igaz Szó 1953–1962
    év 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z más  
  törzsanyag (műfaj szerint)  
  illusztrációk (műfaj szerint)  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  543 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 541-543

| észrevételeim
   vannak


Szövérfi Zoltán: Új irodalmunk a fejlődés útján. /cikk/ 3-6. p. 1953. jún-júl. (1. évf. 1-2. sz.) ;

Bányai László: Az iránymutató eszmék fényénél. /cikk/ 10-16. p. 1953. jún-júl. (1. évf. 1-2. sz.) ;

*** Ábrázoljuk erőteljesen az életet irodalmunkban. /cikk/ 88-97. p. [A cikk a Scânteia 2648. számában jelent meg; célja: Sztálin és Malenkov eszméinek hazai elterjesztése és alkalmazása. // Példaként szóba kerülnek tk. a köv. alkotók: Dan Deşliu, Aurel Mihale, M. Sadoveanu, Nicolae Jianu, Aurel Baranga, Eusebiu Camilar, Marin Preda, Nagy István (Legmagasabb hőfokon), Horváth István (Törik a parlagot). // Idézet a cikkből: „A szovjet pártsajtó – J. V. Sztálin útmutatásait követve – szétzúzta a konfliktusmentesség elméletét, amely ellentmond a társadalmi fejlődés objektív törvényeinek, teljesen maradi és káros. Az írók és irodalmi kritikusok kötelessége, hogy visszaverjenek minden olyan törekvést, amely arra irányul, hogy az irodalmi művekben elhallgassa vagy tompítsa az osztályharcot és általában a valóság éles ellentmondásait és konfliktusait.” (93. p.)] 1953. jún-júl. (1. évf. 1-2. sz.) ;

Robotos Imre: Köszöntő. /cikk/ 3-7. p. 1953. aug. (1. évf. 3. sz.) ;

Friedmann Ilona: Időszerű harcos írásokért. /cikk/ 3-7. p. [zu: Zsdánov, Sztálin, Pablo Neruda, Nazim Hikmet, André Stil, Howard Fast, Tyihonov, Szurkov, Tvardovszkij, Ilja Ehrenburg, Solohov, Fagyejev] 1953. okt. (1. évf. 4. sz.) ;

Alekszandr Fagyejev: A Szovjet Írószövetség munkájáról. /cikk/ 71-75. p. 1953. dec. (1. évf. 5. sz.) ;

Ilja Ehrenburg: Az író munkájáról. /cikk/ 29-50. p. 1954. jan. (2. évf. 1. sz.) ;

Jegyzetek = Veégh Sándor: Ady románul. /cikk/ 104-108. [Ady korai fordítóiról] 1954. jan. (2. évf. 1. sz.) ;

Leonte Răutu: Az irodalom fejlődése a Román Népköztársaságban /cikk/ 3-7. p. [első közlés in: Tartós Békéért, Népi Demokráciáért, 1954. 8. sz.] 1954. márc.-ápr. (2. évf. 2. sz.) ;

Írás közben = Balla Károly: Az alkotás védelmében. /cikk/ 79-88. p. [lásd még: Írás közben = Szász János: Miénk a felelőség. ] 1954. márc.-ápr. (2. évf. 2. sz.) ;

Írás közben = Szász János: Miénk a felelőség. /cikk/ 121-124. p. [vö. Írás közben = Balla Károly: Az alkotás védelmében. , Balla Károly] 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Szemle = Szemlér Ferenc: Köszöntjük a Gazeta Literarăt! /cikk/ 149-150. p. [új irod. hetilap] 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Szemle = Jancsó Elemér: Haladó hagyományaink tervszerű ápolása. /cikk/ 200-203. p. [a Haladó hagyományaink c. rovatról] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

Florian Potra: Szerzők és színházak. /cikk/ 244-245. p. [Eugen Naum drámája, KNSz] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

N. M.: Másodrendű kérdés. /cikk/ 248-249. p. [zu: Eugen Jebeleanu Eugen Jebeleanu: Bălcescu (1. rész = előhang + I.–VIII. ének). , Eugen Jebeleanu: Bălcescu (2. rész = IX.–XII. ének). , Eugen Jebeleanu: Bălcescu (3. rész = XIII.–XIV. ének). F: Majtényi Erik. , Eugen Jebeleanu: Bălcescu (4. rész = XV.–XIX. ének + Utóhang). F: Majtényi Erik. ] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

K. K.: Szeretettel – ne közömbösen. /cikk/ 252. p. [zu: Kovács Ferenc kritikája Erdélyi Vera: Búzahombár c. könyvéről, in: Utunk, 1954. ápr. 9., vö. Könyvekről = Lázár József: [Erdélyi Vera:] Búzahombár (Buk., 1953). ] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

Jegyzetek = Hajdu Győző: Szerkesztői gondok. /cikk/ 67-72. p. [tk. zu: Balla Károly, Szemlér Ferenc, Szabó Gyula, Robotos Imre, Sütő András, Asztalos István, Horváth István, Horváth Imre] 1954. júl. (2. évf. 7. sz.) ;

Művészet = Szentimrei Jenő: Színház és sajtó. /cikk/ 97-103. p. [színháztörténet] 1954. júl. (2. évf. 7. sz.) ;

Vigyázó = Benedek István: Pablo Neruda [50 éves]. /cikk/ 117-118. p. 1954. júl. (2. évf. 7. sz.) ;

Hajdu Győző: Új irodalom a szabad hazában /cikk/ 24-27. p. [egy jellemző idézet: „Irodalmunk elvi egységét szervezeti egység is biztosítja. A Román Népköztársaság Írószövetségének szervezetében a román írók a nemzeti kisebbségek íróival együtt dolgoznak új irodalmunk fejlesztésén. Ez a testvéri-baráti együttműködés éppen olyan erőteljesen példázza pártunk marxista–leninista politikáját és annak nagyszerű eredményeit, mint az új hazai magyar irodalom virágba szökkenése. Irodalmunk eredményeinek elismeréséről és megbecsüléséről mi sem beszél jobban, mint az állami díj, mellyel a Minisztertanács az utóbbi évben kilenc magyar írót tüntetett ki. (…) Új irodalom ez, semmi köze az individualista polgári irodalom öncélúságához vagy a nyugati burzsoá pornográf irodalomhoz. (…) tíz év alatt új szellem tört be irodalmi életünkbe, Marx–Engels–Lenin–Sztálin tanításainak forradalmi szelleme…”] 1954. aug. (2. évf. 8. sz.) ;

Jegyzetek = Sütő András: Ünnep előtti gondolatok. /cikk/ 107-116. p. [a Sütő-bibliográfia tételszáma: G02590] 1954. aug. (2. évf. 8. sz.) ;

Szemle = Robotos Imre: Irodalmunk sajátos vonásai. /cikk/ 117-127. p. [szocialista irod. jellemzői; a ’transzilvanizmus’ kritikája, a szovjet példa dicsőítése] 1954. aug. (2. évf. 8. sz.) ;

*** Köszöntjük az Utunkat. /cikk/ 127-128. p. [megjelent a 300. szám] 1954. aug. (2. évf. 8. sz.) ;

Jegyzetek = Panek Zoltán: Móricz Zsigmond ’Szerkesztői asztala’. /cikk/ 83-86. p. 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Jegyzetek = Dávid Gyula: Kiegészítés egy cikkhez, amelyből kimaradt – a lényeg. /cikk/ 87-90. p. [zu: Zajzoni Rab István; vö. Előre, 1954. júl. 25.; lásd még: Hegedűs Károly: Egy költő síremléke. ] 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Jegyzetek = Spielmann József: Egy versenyvizsga tanulságai. /cikk/ 90-92. p. [lásd még: Vigyázó = Gagyi László: Miért hallgatnak? ] 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Vigyázó = Szabó Imre: A második szovjet írókongresszus előtt. /cikk/ 117-120. p. 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Vigyázó = Balogh András: Ady Endre szülőháza. /cikk/ 122-123. p. 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Jegyzetek = Costache Antoniu: A fény és művészet országában. /cikk/ 73-75. p. 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

Szemle = Szemlér Ferenc: A párt tanítása vezet bennünket. /cikk/ 105-110. p. 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2016
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék