Kuszálik Péter
Igaz Szó 1953–1962

 

       bibliográfiák   » Igaz Szó 1953–1962
    év 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z más  
  törzsanyag (műfaj szerint)  
  illusztrációk (műfaj szerint)  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  110 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-110

| észrevételeim
   vannak


Szemle = Jancsó Elemér: Rabelais harcos öröksége. /tan/ 180-183. p. 1953. jún-júl. (1. évf. 1-2. sz.) ;

Haladó hagyományok = Antal Árpád + Pataki Bálint: Ifjú magyar és román írók az 1848-as szabadságharcban. /tan/ 103-110. p. [zu: Petőfi Sándor, Arany János, Vajda János, Vasvári Pál, V. Cârlova, D. Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, N. Bălcescu, Cezar Boliac, Alecu Russo, Vasile Alecsandri] 1953. aug. (1. évf. 3. sz.) ;

Szemle = Hajdu Győző: Az ifjúság költője. /tan/ 111-118. p. [V. V. Majakovszkij születésének 60. évford.] 1953. aug. (1. évf. 3. sz.) ;

Szemle = Domokos Géza: Lev Tolsztoj és a korabeli kritika. /tan/ 115-118. p. 1953. dec. (1. évf. 5. sz.) ;

Szemle = Izsák István: Harcban a békéért. /tan/ 119-122. p. [Nyugati baloldali írókról, tk. Howard Fast, Basil Davidson, Jack Lindsay.] 1953. dec. (1. évf. 5. sz.) ;

Jegyzetek = Bajor Andor: Jegyzetek Szemlér Ferenc költői módszeréről. /tan/ 91-96. p. 1954. márc.-ápr. (2. évf. 2. sz.) ;

V. Nazarenko: Az úgynevezett lírai hősről. /tan/ F: Szántó Irén. 60-72. p. [zu: szovjet irodalom] 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Földes László: Az irodalmi hős nemzeti jellege. /tan/ 102-117. p. [a marxizmus klasszikusainak tanítása; „a nemzeti jelleg érvényesítése: egyidejű harc a sovinizmus és a nemzeti nihilizmus ellen”] 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Jegyzetek = Szabó Zoltán: A nyelvművelés egyes kérdéseiről. /tan/ 131-136. p. [zu: Sztálin elvtárs nyelvészeti munkáinak alkalmazása a mindennapokban] 1954. ápr.-máj. (2. évf. 3-4. sz.) ;

Jegyzetek = Papp Ferenc: A szatíra pozitív hőséről. /tan/ 164-167. p. [zu: Robotos Imre, Bajor Andor, Szász János, Máthé Ernő, Hajdu Zoltán; lásd még: Robotos Imre: Irodalmi vitáink erkölcsi komolyságáért. , Jegyzetek = Robotos Imre: Szatíra és valóság. ] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

Haladó hagyományaink = Kocziány László: Ismeretlen katonaénekek a XVIII. századból /tan/ 63-70. p. [idézetek Czombó Mózes énekeskönyvből] 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Művészet = Turnovszky Sándor: Az erdélyi színjátszás kezdetei. /tan/ 71-76. p. [színháztört.; lásd még: Vigyázó = Engel Károly: Egy örvendetes helyesbítés. 158. p. , Művészet = Szentimrei Jenő: Szempontok és feladatok. ] 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Földes László: A jövőt formáló nép: irodalmunk pozitív hőse. (1. rész) /tan/ 23-32. p. [lásd még: Földes László: A jövőt formáló nép: irodalmunk pozitív hőse. (2. rész) ] 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

Marosi Péter: D. Th. Neculuţă (1859–1904). /tan/ 61-66. p. [előszó egy készülő kötethez] 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

Kocziány László: Balassi Bálint négyszázéves költői hagyatéka és Erdély. /tan/ 66-68. p. 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

Művelődés = Szabédi László: A magyar ritmus elméletéhez. /tan/ 83-104. p. [részlet egy készülő könyvből; lásd még: Jegyzetek = Kacsó Sándor: [Szabédi László:] A magyar ritmus formái. ] 1954. okt. (2. évf. 10. sz.) ;

Földes László: A jövőt formáló nép: irodalmunk pozitív hőse. (2. rész) /tan/ 47-58. p. [vö. Földes László: A jövőt formáló nép: irodalmunk pozitív hőse. (1. rész) ] 1954. nov. (2. évf. 11. sz.) ;

Haladó hagyományaink = Nagy István: Egy feledésbe merült erdélyi novellista. /tan/ 61-66. p. [Petelei István; lásd még: Fórum = Dávid Gyula: Az újra felfedezett Petelei István ] 1954. nov. (2. évf. 11. sz.) ;

Szemle = V. Ivanov + I. Csernoucan: Az irodalomtudomány és bírálat – az ideológiai munka fontos területe. /tan/ F: Szántó Irén. 94-100. p. 1954. nov. (2. évf. 11. sz.) ;

Jegyzetek = Jancsó Elemér: Irodalomtörténetírásunk feladatai. /tan/ 139-144. p. 1955. jan. (3. évf. 1. sz.) ;

Művészet = Szentimrei Jenő: A drámai hagyománykincs népünk költészetében. /tan/ 130-140. p. [az erdélyi magyar színjátszásról és színháztört. kutatásról; lásd még: Művészet = Szentimrei Jenő: Szempontok és feladatok. ] 1955. febr. (3. évf. 2. sz.) ;

Művészet = Szentimrei Jenő: Szempontok és feladatok. /tan/ 67-78. p. [zu: színháztört. és kutatás; vö. Művészet = Turnovszky Sándor: Az erdélyi színjátszás kezdetei. , Művészet = Szentimrei Jenő: A drámai hagyománykincs népünk költészetében. ] 1955. márc. (3. évf. 3. sz.) ;

Elmélet és bírálat = Szabédi László: A költői képről. /tan/ 85-102. p. 1955. máj. (3. évf. 5. sz.) ;

Kilátó = Roger Garaudy: A realizmus időszerű kérdései a francia irodalomban. /tan/ 53-63. p. [La littérature sovietique, 1954. 7. sz.] 1955. jún. (3. évf. 6. sz.) ;

Elmélet és bírálat = Földes László: A kommunista író emberszeretetével az objektivizmus és szubjektivizmus ellen. /tan/ 59-73. p. [zu: Sütő András, Horváth István, Asztalos István, Szabó Gyula, Tamás Gáspár, Papp Ferenc, Nagy István] 1955. júl. (3. évf. 7. sz.) ;

I. Lezsnyev: A tömörség a tehetség édestestvére. /tan/ F: Szántó Irén. 91-104. p. 1955. aug. (3. évf. 8. sz.) ;

Haladó hagyományok = Kocziány László: Adalékok az erdélyi reformkorszak iskolai zsebkönyv-költészetéhez /tan/ 62-67. p. [zu: Döbrentei Gábor, Szilágyi Ferenc, Méhes Sámuel, Molnos Dávid, Szász Mózes, Hegedűs Sámuel, Köteles Sámuel, Kelemen Lajos, Bölöni Farkas Sándor, Aranyosrákosi Székely Sándor, Balogh Ferenc, Debreczeni Márton, Kelemen János, Fogarasi János] 1955. szept. (3. évf. 9. sz.) ;

Elmélet és bírálat = Jánosházy György: A művészi forma kérdései hazai magyar költészetünkben. /tan/ 68-84. p. [lásd még: Fórum = Kacsó Sándor: Kirándulás a szent berekbe. , Fórum = Diósszilágyi Ibolya: Még egyszer a művészi forma kérdéseiről. ] 1955. szept. (3. évf. 9. sz.) ;

Élet és irodalom = Robotos Imre: Nemzeti színek a soknemzetiségű szovjet irodalomból. /tan/ 46-59. p. 1955. okt. (3. évf. 10. sz.) ;

Jancsó Elemér: Magyarországi és erdélyi jakobinusok. (Martinovics Ignác születésének 200. évfordulójára) /tan/ 60-68. p. [zu: Hajnóczy József, Szentmarjai Ferenc, Latzkovics János, Sigray Jakab, Kazinczy Ferenc, Batsányi János,Verseghy Ferenc, Őz Pál, Szolárcsik Sándor, Barcsay Ábrahám, Wesselényi Miklós, Türi László] 1955. okt. (3. évf. 10. sz.) ;

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2016
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék