Kuszálik Péter
Igaz Szó 1953–1962

 

       bibliográfiák   » Igaz Szó 1953–1962
    év 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z más  
  törzsanyag (műfaj szerint)  
  illusztrációk (műfaj szerint)  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  37 tétel lapozás: 1-30 | 31-37

| észrevételeim
   vannak


H. Gy. [Hajdu Győző]: Vigyázat, nem irodalom! /vita/ 252-254. p. [Bokor András és Völgyesi András: Szólj szám, nem fáj fejem c. színművéről + Sőni Pál kritikája in: Utunk, máj. 7.] 1954. jún. (2. évf. 5-6. sz.) ;

Robotos Imre: Irodalmi vitáink erkölcsi komolyságáért. /vita/ 77-82. p. [vö. Papp Ferenc Jegyzetek = Papp Ferenc: A szatíra pozitív hőséről. ; lásd még: Jegyzetek = Robotos Imre: Szatíra és valóság. ] 1954. szept. (2. évf. 9. sz.) ;

Vigyázó = Gergely Géza: Néhány szó egy különös hozzászóláshoz. /vita/ 122-123. p. [zu: Szentimrei Jenő cikke (in Előre), az ÁSzSz Gorkij-előadásáról; lásd még Vigyázó = Lőrinczi László: Még egy ’különös’ kívánság. ] 1954. nov. (2. évf. 11. sz.) ;

Vigyázó = Papp Ferenc: A félreértett „Belganyúl”. /vita/ 151-152. p. [zu: Gagyi László: Belganyúl és Szemlér kritikája vö. Gagyi László: A belganyúl. , Vigyázó = Szemlér Ferenc: ’Bűn’ és ’bűnhődés’ – avagy egy novella eszmei fogyatékossága. ] 1954. dec. (2. évf. 12. sz.) ;

Vita = Varró János: Székely János Bolyai-ciklusa és a bírálat. /vita/ 117-124. p. [vö. Székely János: Bolyai hagyatéka (A koponyacsont + A kard + Kéziratok + A sír + Vásárhely + Domáld + A démon + Utópia + A tett + Béke + Prométheusz + Depresszió + A halál + Harag + Mesterszonett). , Jegyzetek = Csehi Gyula: Bolyai igazi hagyatéka. , Vita = Csehi Gyula: Válasz. ] 1955. aug. (3. évf. 8. sz.) ;

Vita = Csehi Gyula: Válasz. /vita/ 124-127. p. [zu: Székely János Bolyai-ciklusa; vö. Székely János: Bolyai hagyatéka (A koponyacsont + A kard + Kéziratok + A sír + Vásárhely + Domáld + A démon + Utópia + A tett + Béke + Prométheusz + Depresszió + A halál + Harag + Mesterszonett). , Jegyzetek = Csehi Gyula: Bolyai igazi hagyatéka. , Vita = Varró János: Székely János Bolyai-ciklusa és a bírálat. ] 1955. aug. (3. évf. 8. sz.) ;

Fórum = Kacsó Sándor: Költészetünk színvonaláról. /vita/ 71-78. p. [zu: Szemlér Ferenc, Majtényi Erik, Hajdu Zoltán, Kiss Jenő, Salamon László, Szász János, Gréda József, Szabédi László, Tompa László, Bartalis János, Horváth Imre, Márki Zoltán, Bárdos B. Arthur, Székely János, Kányádi Sándor, Létay Lajos, Anavi Ádám, Bodor Pál, Jánky Béla; lásd még: Fórum = Marosi Péter: Miről énekelsz? ] 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Fórum = Bajor Andor: A jelenről – a jelen hangján. /vita/ 78-81. p. [a költészetről; zu: Székely János, Márki Zoltán, Majtényi Erik] 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Fórum = Diósszilágyi Ibolya: Még egyszer a művészi forma kérdéseiről. /vita/ 81-85. p. [zu: Jánosházy György, Elmélet és bírálat = Jánosházy György: A művészi forma kérdései hazai magyar költészetünkben. ; Kacsó Sándor, Fórum = Marosi Péter: Ki bántja az újságírókat? ] 1956. jan. (4. évf. 1. sz.) [jan.-dec.: folyamatos oldalszámozás] ;

Fórum = Marosi Péter: Miről énekelsz? /vita/ 220-231. p. [zu: költészeti vita, Létay Lajos, Horváth István verseiről; vö. Fórum = Kacsó Sándor: Költészetünk színvonaláról. ] 1956. febr. (4. évf. 2. sz.) ;

Fórum = Sütő András: Egy versolvasó megjegyzései. /vita/ 231-236. p. [zu: költészeti vita; Páskándi Géza, Vajda Gyula, Bodor Pál, Domahidi Gyula, Kányádi Sándor, Márki Zoltán, Székely János; vö: Fórum = Kacsó Sándor: Költészetünk színvonaláról. , Fórum = Marosi Péter: Miről énekelsz? ; a Sütő-bibliográfia tételszáma: G02930] 1956. febr. (4. évf. 2. sz.) ;

Fórum = Csehi Gyula: Értékes könyvről igényesebb, elmélyültebb bírálatokat! /vita/ 236-243. p. [zu: Szabó Gyula: Gondos atyafiság; vö. Marosi Péter, Fórum = Marosi Péter: Szabó Gyula regényének első kötete ; Gálfalvi Zsolt, Utunk, 1955. 49. sz.; lásd még: Fórum = Gálfalvi Zsolt: Régi és új dogmák. ] 1956. febr. (4. évf. 2. sz.) ;

Vigyázó = Bustya Endre: Ismeretlen-e az Utunk két Ady-verse? /vita/ 443-445. [zu: Ady Endre versei, in: Utunk, 1956. 9. sz.; vö. Anyag és adat = Bustya Endre: Egy ismeretlen Ady-strófa és egy Ady-motívum. ] 1956. márc. (4. évf. 3. sz.) ;

Vigyázó = Dávid Gyula: Berzsenyi a miénk. /vita/ 446-448. p. [zu: Izsák József cikke in: Utunk, 1956. 7. sz.; nota bene: Izsák József válaszolt Dávid Gy. mostani írására in: Utunk, 1956. 16. sz.] 1956. márc. (4. évf. 3. sz.) ;

Vigyázó = Kis Péter: Régóta várt kezdeményezés. /vita/ 606. p. [zu: Huszár Sándor beszélgetése Szentimrei Jenővel, Utunk, 1956. 15. sz.] 1956. ápr. (4. évf. 4. sz.) ;

Vigyázó = Dávid Gyula: Még egyszer a magyar Eminescuról. /vita/ 606-608. p. [zu: Hajdu Zoltán cikke in: Utunk, 1956. 14. sz.; lásd még: Fórum = Majtényi Erik: Eminescu magyarul. ] 1956. ápr. (4. évf. 4. sz.) ;

Színház = Kovács Ferenc: Közösen a közös ügyért. /vita/ 1044-1047. p. [vö.: Szabó Lajos, Színház = Szabó Lajos: Műsortervek – műsorgondok. ] 1956. júl. (4. évf. 7. sz.) ;

Imreh István: Válasz Bözödi Györgynek. /vita/ 1666-1670. p. [vö: Élet és irodalom = Bözödi György: A székely úrbéresek és a székely örökségföld kérdése. 1337-1344. p. ] 1956. nov. (4. évf. 11. sz.) ;

Szemle = Kocsis Tamás: Hasbeszéd Ady emléke felett. /vita/ 1894-1895. p. [Vass Lászlónak az Igazságban 1956. nov. 23-án megjelent cikkéről] 1956. dec. (4. évf. 12. sz.) ;

Fórum = Jánosházy György: Nem sérteni akarok, csak ’kimutatni’. /vita/ 104-111. p. [korábbi lapszámokban közölt írások szerzőivel vitázik: Szabó György, Szemle = Szabó György: [Henryk Sienkiewicz:] Válogatott elbeszélések. (Buk., 1956) ; Jánosi János, Fórum = Jánosi János: [Leonyid] Leonov Orosz erdője és a modern regény. ; Izsák József, Szemle = Izsák József: [Goda Gábor:] Farkasok között. (Bp., 1956) ; Antalffy Endre, Szemle = Antalffy Endre: Ezeregyéjszaka meséi. (Bp., 1956) ; Molter Károly, Szemle = Molter Károly: [Szemlér Ferenc:] Lépésről lépésre. (Mvh., 1956) ; Kemény János, Könyvszemle = Kemény János: [Anatole France:] Jelenkori történet. (Bp., 1956) ; Láng Gusztáv, Utunk, 1956. 44. sz.; lásd még: Izsák József, Fórum = Izsák József: Olvasmányosság és kritikai felelősség. ; Halász Borbála, Vigyázó = Halász Borbála: Műveltségfitogtatás? ] 1957. jan. (5. évf. 1. sz.) [félévenként folyamatos oldalszámozással] ;

Fórum = Izsák József: Olvasmányosság és kritikai felelősség. /vita/ 611-615. p. [vö. Jánosházy György, Fórum = Jánosházy György: Nem sérteni akarok, csak ’kimutatni’. ; lásd még: Vigyázó = Jánosházy György: Nem mosakodni akarok, ’csak kimutatni’. ] 1957. ápr. (5. évf. 4. sz.) ;

Szemle = Jánosházy György: Hol vannak az érvek? /vita/ 147-149. p. [vö. J. Gy., Szemle = Jánosházy György: Két Bánk. + Kacsir Mária, Előre, júl. 13.] 1957. júl. (5. évf. 7. sz.) ;

Vigyázó = Jánosházy György: Nem mosakodni akarok, ’csak kimutatni’. /vita/ 311-312. p. [zu: Izsák József, Fórum = Izsák József: Olvasmányosság és kritikai felelősség. + J. Gy., Fórum = Jánosházy György: Nem sérteni akarok, csak ’kimutatni’. ] 1957. aug. (5. évf. 8. sz.) ;

Fórum = Szőcs István: Déli kakasszó… /vita/ 446-448. p. [zu: Izsák József, Vigyázó = Izsák József: Még egyszer és nem utolszor… ] 1957. szept. (5. évf. 9. sz.) ;

Fórum = Kemény János: Még egyszer a színházi gondokról. /vita/ 113-118. p. [vö. Jánosházy György, Fórum = Jánosházy György: Színházi gondok. ] 1958. jan. (6. évf. 1. sz.) ;

Fórum = Méliusz József: Ne beszéljünk másról. /vita/ 439-445. p. [vö. Marosi Péter, Fórum = Marosi Péter: Sok recenzió – kevés kritika. ] 1958. márc. (6. évf. 3. sz.) ;

Fórum = Izsák József: Gondunk az esszé. /vita/ 445-452. p. [vö. Veress Dániel, Fórum = Veress Dániel: Jegyzetek az esszéről. ] 1958. márc. (6. évf. 3. sz.) ;

Vigyázó = Szász János: Felfordult arányok. /vita/ 921. p. [Franyó Zoltánról, Jánosházy György (Korunk) + Deák Tamás (Utunk) kritikáival kapcsolatban] 1959. jún. (7. évf. 6. sz.) [Eminescu halálának 70. évfordulója] ;

Vigyázó = Oláh Tibor: Fából vaskarika. /vita/ 928-929. p. [zu: Szabó Gyula cikke in Utunk, vidéki színházakról] 1959. jún. (7. évf. 6. sz.) [Eminescu halálának 70. évfordulója] ;

Vigyázó = Deák Tamás: Következetlenség. /vita/ 467-468. p. [Szőcs István kritikája Jánosházy György Guillén-fordításairól, in: Utunk, 1960, 27. sz.] 1960. szept. (8. évf. 9. sz.) ;

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2016
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék